புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்

அன்பிற்க்கு பஞ்சமில்லை,

உயிர் நட்பிற்க்கு வஞ்சமில்லை.

பகைமைக்கு நெஞ்சமில்லை,

இந்த புத்தாண்டிலோ அதற்க்கு தஞ்சமில்லை!!!

பகைமையில்லா உலகம் காண்போம் இந்த புத்தாண்டில்.

2008

இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்!!!

3 Responses to “புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்”

  1. says:

    < ![CDATA[happy new year]]>

  2. viji says:

    happy new year

  3. m.vijayarani says:

    wish u a happy new year

Leave a Reply


நீங்கள் இயந்திரம் இல்லை (கசடு [Spam] உருவாக்கும் மென்பொருள் அல்ல) என்று நிரூபிக்க, கீழே தெரியும் சொல்லை தட்டச்சுங்கள்.
நீங்கள் இங்கு தெரியும் முதல் தமிழ் சொல்லையோ அல்லது இரண்டாவது ஆங்கில சொல்லையோ தட்டச்சலாம். ஆனால், இரண்டையும் சேர்த்து தட்டச்சாதீர்கள்.
கசடு எதிர்மறை (Anti-Spam) படம்