நிலவுக்கு தாலாட்டு

 நிலவு

நிலவே…

நீ உதித்தவுடன், பாடும்

அமைதியான தாலாட்டை கேட்டு

இந்த உலகமே உறங்குகிறது

நீ மட்டும் விழித்து கொண்டு இருக்கிறாய்!!!

வா…

என் மடியில் வந்து கண் மூடு

நீ உறங்க நான் தாலாட்டு பாடுகிறேன்…

Leave a Reply


நீங்கள் இயந்திரம் இல்லை (கசடு [Spam] உருவாக்கும் மென்பொருள் அல்ல) என்று நிரூபிக்க, கீழே தெரியும் சொல்லை தட்டச்சுங்கள்.
நீங்கள் இங்கு தெரியும் முதல் தமிழ் சொல்லையோ அல்லது இரண்டாவது ஆங்கில சொல்லையோ தட்டச்சலாம். ஆனால், இரண்டையும் சேர்த்து தட்டச்சாதீர்கள்.
கசடு எதிர்மறை (Anti-Spam) படம்