முற்றுப்புள்ளி

sentence

வாழ்க்கை என்னும் வாக்கியத்தில்

நான் மட்டும் தனியாய்!!!

ஒரே புள்ளியாய்!!! முற்றுப்புள்ளியாய்.

.

குடும்பம், நட்பு, சமூகம் …

என்று பல புள்ளிகள் வந்து சேர்ந்தன

வார்த்தைகள் இல்லா வாக்கியமானது

என் வாழ்க்கை… …………………..

மகிழ்ச்சியுடன்…………………..

Leave a Reply


நீங்கள் இயந்திரம் இல்லை (கசடு [Spam] உருவாக்கும் மென்பொருள் அல்ல) என்று நிரூபிக்க, கீழே தெரியும் சொல்லை தட்டச்சுங்கள்.
நீங்கள் இங்கு தெரியும் முதல் தமிழ் சொல்லையோ அல்லது இரண்டாவது ஆங்கில சொல்லையோ தட்டச்சலாம். ஆனால், இரண்டையும் சேர்த்து தட்டச்சாதீர்கள்.
கசடு எதிர்மறை (Anti-Spam) படம்