தனிமையின் கொடுமை

alone

நான் எழுதிய கவிதைகளை

ஒவ்வொன்றாய், நானே

படித்து மகிழ்கின்றேன்.

இது தனிமையின் கொடுமையா ?

இல்லை என் கவிதையின் அருமையா ?

2 Responses to “தனிமையின் கொடுமை”

  1. says:

    < ![CDATA[தனிமையின் கொடுமையா இல்லை கவிதையின் அருமையா தெரிய வில்லையே யாரிடம் கேட்டாலும் பதில் கிடைக்க வில்லையே]]>

  2. cheena says:

    தனிமையின் கொடுமையா இல்லை கவிதையின் அருமையா

    தெரிய வில்லையே

    யாரிடம் கேட்டாலும் பதில் கிடைக்க வில்லையே

Leave a Reply


நீங்கள் இயந்திரம் இல்லை (கசடு [Spam] உருவாக்கும் மென்பொருள் அல்ல) என்று நிரூபிக்க, கீழே தெரியும் சொல்லை தட்டச்சுங்கள்.
நீங்கள் இங்கு தெரியும் முதல் தமிழ் சொல்லையோ அல்லது இரண்டாவது ஆங்கில சொல்லையோ தட்டச்சலாம். ஆனால், இரண்டையும் சேர்த்து தட்டச்சாதீர்கள்.
கசடு எதிர்மறை (Anti-Spam) படம்