சுதந்திரத்தின் நிலமை

பேச்சு சுதந்திரம்
– மற்றவர்களை அவதூறாய் பேச;
எழுத்து சுதந்திரம்
– கிசுகிசுக்கள் எழுத;
பத்திரிக்கை சுதந்திரம்
– தனினபர் சொத்து குவிக்க;
பெண் சுதந்திரம்
– அறைகுறை ஆடை அணிய;
சமயத் தேர்வு சுதந்திரம்
– என்னை நானே விற்க;

இத்தனை சுதந்திரத்தையும்
தவறாய் பயன்படுத்துவதும்
நம் சுதந்திரமே

சுதந்திரத்தை போற்றுவோம்…
உண்மையான சுதந்திரத்தை நாடுவோம்…

சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கள்


என்றும் அன்புடன்,
தனா

( எனுடைய சுதந்திரம் – இந்த கருத்தை எழுதவது;
உங்களுடைய சுதந்திரம் – இதை படித்து தங்கள் கருத்தை கூருவது )

Leave a Reply


நீங்கள் இயந்திரம் இல்லை (கசடு [Spam] உருவாக்கும் மென்பொருள் அல்ல) என்று நிரூபிக்க, கீழே தெரியும் சொல்லை தட்டச்சுங்கள்.
நீங்கள் இங்கு தெரியும் முதல் தமிழ் சொல்லையோ அல்லது இரண்டாவது ஆங்கில சொல்லையோ தட்டச்சலாம். ஆனால், இரண்டையும் சேர்த்து தட்டச்சாதீர்கள்.
கசடு எதிர்மறை (Anti-Spam) படம்