மனசு

(படித்ததில் பிடித்தது)

கொசுவலைக்குள் ஒரு கொசு – மனசு

(கொசுவலைக்குள் ஒரே ஒரு கொசுமட்டும் மாட்டிக் கொண்டால்

எப்படி தவிக்குமோ, அதுப் போலத்தான் நம் மனசும்

சூழ்னிலை யெனும் வலையில் சிக்கித் தவிக்கிறது)

Leave a Reply


நீங்கள் இயந்திரம் இல்லை (கசடு [Spam] உருவாக்கும் மென்பொருள் அல்ல) என்று நிரூபிக்க, கீழே தெரியும் சொல்லை தட்டச்சுங்கள்.
நீங்கள் இங்கு தெரியும் முதல் தமிழ் சொல்லையோ அல்லது இரண்டாவது ஆங்கில சொல்லையோ தட்டச்சலாம். ஆனால், இரண்டையும் சேர்த்து தட்டச்சாதீர்கள்.
கசடு எதிர்மறை (Anti-Spam) படம்